Obsah

Juraj Briškár: Postávanie pred obrazmi                                      

zh: Kevorin Drak                                                                                

Dalfar: Haiku                                                                                   

Dalfar: Každý deň                                                                          

Dalfar: Kabinet kuriozít                                                                

zh, Dalfar, Simona: Jedna veta                                                   

Kniha múdrosti                                                                                              

Thomas merton: Nový človek                                                     

Anketa                                                                                         

zh: O strachu                                                                                    

Simona: Bez dychu                                                                        

Dalfar: Strach                                                                                   

zh: O strachu II                                                                                

Zrkadlo                                                                                             

Martin Ryšavý: Cesty na Sibír                                                   

Béla Hamvas: Unicornus                                                            

Rodolfo Wilcock: Synagoga ikonoklastů

Peter Balko: Østrov                                                                      

Michaela Rosová: Tvoja izba                                                      

Vladimír Martinec: Missa est                                                      

Heliocentrics: Infinity of Now                                                    

Mad Season: Live at The Moore                                                 

All Them Witches: Nothing as the Ideal                                

Sevdaliza: Shabrang                                                                     

Lovecraft Country                                                                          

Watchmen                                                                                       

Kultúrna sieť 2020                                                                         

zh: PS