O tvorbe

Všetko, čo vieme o oblakoch, sa nedá napísať. Ani odfotiť alebo namaľovať. Mal by človek o svojej celoživotnej skúsenosti s oblakmi napísať hrubé pojednanie, alebo jediné haiku? A vieme vlastne vôbec niečo o oblakoch?

Oblaky sú s nami odjakživa, sú neustále nad nami, neustále iné a pritom stále tie isté. Možno ich považovať za úplne nezávislé na ľudskom svete, za dokonale cudzie bytie  – alebo naopak za niečo veľmi blízke, za poslov toho bytia, ku ktorému bytostne patríme. Možno ich považovať za niečo výsostne dôležité, alebo za niečo absolútne ľahostajné. Možno písať o našej bytostnej skúsenosti s nimi, alebo o tom, ako rôzne kultúry a ich umenie reflektovali oblaky. Pokúsili sme sa o oboje a v texte o výtvarnom umení sme si položili otázku, prečo európske umenie začalo oblaky znázorňovať pomerne neskoro – na rozdiel napríklad od čínskeho umenia.

To najdôležitejšie o oblakoch je možno v jedinej vete: Pozorujte oblaky!