Obsah

TÉMA: ROZPRÁVKY
ROK 2009

 

OBSAH

Básničky (Micha)

Sentencie (jp)

Denníky (J. D. Dahlfar)

Denníky (I.J.K.)

Poviedky (jp)

Marginálie (jp)

Knihy (My Science Project) (jp)

Eseje (jp)

Masa (jp)

Myšlienky (Eric Hoffer)

Psychológia davu (Gustav le Bon)

Denník o spisovateľovi (jp)

Pieter Bruegel (jp)

Andy Goldsworthy (jp)

Básne (Richard Brautigan)

Haiku a básne (George Swede)

TÉMA: ROZPRÁVKY

Rozprávky (jp)

Voluspa

Stvorenie sveta (jp)

Rozprávky o dedkovi a babke (jp)

Apokalypsa (jp)

Rozprávky (Micha)

O dobre a zle (zh)

ZRKADLO

Martin Buber * Lev Šestov * Francis Fukuyama * Paul Johnson * Milan Kundera * Hanif Kureishi, Anton Pavlovič Čechov * Jan  Křesadlo * Michel Houellebecq * Philip Glass * enjoy this shit * John Zorn * Cracow Klezmer Band * Zu * Kronos Quartet * Mondo Cane * 7 filmov * Animované filmy

PS (jp)

Príloha DVD: spracoval Slavo