Tri haiku

Medzi hviezdami
a temnou hĺbkou studne
tichá hladina.

Doprostred noci
zosadajú tichými
krídlami vtáci

Vysoko v horách
ozvenou násobené
hlboké ticho

(jp)