O tvorbe čísla

O tvorbe tohoto čísla veľa hovorí P.S., ktoré v našom Liste nikdy nechýba.
Popremýšľali sme čo pekné by sa dalo z našich starých textov vybrať, ja som napríklad objavila aj básničky mojej kamarátky Laďky. Ako som napísala, „..sú to niektoré z mála zázračne zachránených, mnoho ich zhorelo.“
Je to zaujímavé, že mnohí z nás v detstve či mladosti písali básne, ale prečo sme prestali?
Veľmi sme sa potešili, že sa do nášho časopisu zapojili aj ďalší autori : Peter K. spracoval svoje pocity pri pití Darjeelingu, Maxwell z Keldu a Alex pridali básne na tému láska, Alex okrem toho i kresbami.
Janko vybral aj prekrásne čínske tušové kresby od Wu Žen.
Nechýbajú fotografie, tentokrát prinesené až z ďalekého Egypta. Sprostredkoval nám ich karikaturista Július Bruna.
A na záver ešte k obálke…tak ako tú prvú zdobil vysušený lístok zo stromu, táto nesie orientálnu známku opečiatkovanú redakciou. S konečnými úpravami sa vyzabávali Jano s Aďou.
Všetkým, ktorí sa pričinili na tvorbe druhého čísla srdečne ďakujeme.