Časopis List

Časopis List vychádza od roku 2004 v niekoľkých číslovaných bibliofilských výtlačkoch, ktoré distribuujeme medzi našich priateľov. Na tejto stránke môžete nazrieť do obsahu jednotlivých čísel. Momentálne vydávame jedno číslo ročne; každé číslo má svoju tému, práve pracujeme na 16. Liste s témou Miesta. Redakciu Listu tvoria dvaja stáli členovia (zh, jp) a niekoľko externých spolupracovníkov.