List číslo 17 Fragmenty

Fernando Pessoa nám pripomína, že všetko, čo spravíme, všetko, čím sme, bude vždy len fragmentom zamýšľaného celku, útržkom nedosiahnuteľnej celistvosti. Práve preto sme vynašli fragment nie ako nedokonalý a nezavŕšený celok, ale ako samostatný žáner, úmyselný pokus uzavrieť celok do čo najmenšej formy. Môže ním byť elegantný aforizmus, precízny opis detailu; priznané konštatovanie nemožnosti dosiahnuť celok a preto úmyslená voľba fragmentárnosti ako spôsobu vnímania, myslenia a žitia. Friedrich Nietzsche rozbil kladivom Hegelove monolity na prach atomárnych sentencií a filozofia odvtedy neponúka veľké zjednocujúce príbehy, ale sentencie, detailné analýzy a analýzy detailov. Ludwig Wittgenstein nebol žiakom Nietzscheho obsahovo, ale celkom určite formálne: najvplyvnejší filozof 20. storočia nenapísal a ani nechcel napísať žiadne komplexné dielo, vytrvalo a sústredene pracoval na zlomkoch, fragmentoch a vetách. Jeho dielo Tractatus logico-philosophicus malo v siedmych očíslovaných vetách (a k nim priradených komentujúcich vetách) obsiahnuť celý svet a navždy uzavrieť dejiny filozofie. Po Nietzschem to už nikoho príliš neprekvapovalo.

Veľké komplexné dielo spočíva mimo času. Román, film, symfónia nie sú naviazané na žiaden konkrétny čas a dátum, nejestvuje v nich žiadne tu a teraz. Pracujeme na nich celé roky, finálna podoba sa vznáša v nadčasovosti a predsa nikdy nedosiahne celistvosť a dokonalosť. Fragment je iný: sústreďuje energiu okamihu, prežívania, večnej prítomnosti. Denníkový záznam, list, haiku, sentencia, momentka, improvizácia: dočasná viera vo večnosť, autenticita dotyku, spontánny oheň túžby. Fragment nám hovorí: tu a teraz, všetko a nič. Je ľahko prenosný, kedykoľvek dostupný, je intenzívnym zábleskom extázy, umením noci vedľa stálosti dňa, Dionýzom vedľa Apolóna, Herakleitom vedľa Platóna, dotykom vedľa pohľadu. Obe formy vedľa seba koexistujú, nechcú sa navzájom zrušiť, ale dopĺňajú sa. V tomto Liste ponúkame pohľad na rôzne formy fragmentov: zápisky, haiku, sentencie od autorov, ktorým bolo umenie fragmentov vlastné, alebo sa ich fragmenty stali vlastné nám.

(Dalfar)