Obsah

TÉMA: LISTY
ZIMA-JAR 2005

 

OBSAH

Haikai
(J.P., Micha, Michal)
Anjel a dieťa I (J.P.)
Slimák (Nambauik)
Dve rozprávky (J.P.)
Georges De La Tour (J.P.)
Anjel a dieťa II (J.P.)
Sklenený slimák (Milorad Pavić)
Anjel a dieťa III (J.P.)
(…) (M.P.)

TÉMA: LISTY

Listy Felícii Bauerovej (Franz Kafka)
Listy Zdenke Krejčovej (Dežo Ursiny)
Listy mladému básnikovi (Rainer Maria Rilke)
Dopis otci (Andrej Tarkovskij)
Veľkodušný nepriateľ (Jorge Luis Borges)
Čakanie na list (Z.H.)
List (J.P.)

ZRKADLO

Adalbert Stifter: Horský krištáľ
Milorad Pavić: Vnútorná strana vetra
Andrej Tarkovskij: Texty, rozhovory, eseje
Yunnan Silver Hair
King Crimson
Jzman Zelkourp
P.S. (J.P.)