Obsah

LIST 10

TÉMA: HUMOR
ROK 2010-2011

OBSAH

Lev Šestov (jp)
Rozhovory s Levom Šestovom (Benjamin Fondane)
Franz Kafka: Druhý kruh (jp)
Bruno Schulz (jp)
Jan Potocki (jp)
Nočný pútnik (H. D. Thoreau)
Rabi Nachman (výber)
V Patagónii (Bruce Chatwin)
Matrix (a tí prví) (jp)
Igor Stravinskij (jp)
Palas Aténa (Maitso a Nambau)

TÉMA: HUMOR

Humor (jp)
Daniil Charms (výber)
Čo nového u nás doma (zh)
Čudáctva tety Zdenky (zh)
O horolezectve (Ivan Baja)
Kreslený humor (Baja, Mleczko)
Chodníčkami smrti (zh a ih)
Profesný životopis (zh)
Vtip pre toto číslo

ZRKADLO

Literatúra: V. E. Frankl • R.Scruton • A. Sapkowski

Hudba: Podoby jazzového mainstreamu • The Heliocentrics • Folkové trio • Súčasná cool hudba

Film: Taxidermia • Ópium • Zvjagincev • Lungin • Sauna • Le Temps Retrouve • Fantastika

Ľudia, udalosti, kultúra: Banbyčitaráda 2010

PS

Príloha CD: Divadlo J. Cimmermana a L&S (spracoval Mrkva a Maitso)