O tvorbe

Vytvoriť šieste číslo nám trvalo viac než rok…
Veľká snaha ale bola na skvalitnení čísla. Náš redaktor síce napísal, že len kvantitatívne… ale veľkú prácu sme si dali najmä s grafickou úpravou a kontrolou textov. Dúfam, že preklepov a chýb trochu ubudlo.
Tiež sme sa pustili do sprehľadňovania Listu; odvážili sme sa zaviesť číslovanie a hlavičky stránok.
Ďakujem najmä Daucusovi C., ktorý strávil pekných pár hodín „čumiac“ do obrazovky a vytvoril grafické návrhy na obálku a iné… v skromnosti sa nespomenul ani na záver vydania.
Taktiež pekne ďakujeme firme HLP grafik Brezno za ochotu a spoluprácu pri tlači obálky a viazaní.