O tvorbe čísla

Tento List načína novú desiatku a tak sme sa v ňom rozhodli zrekapitulovať desať predchádzajúcich tém. Ilustrácie pochádzajú z cestovných zápisníkov Jula Brunu, v ktorých som si vždy rád listoval – býva v nich viac kresieb než textu, najmä portrétov: v stovkách po sebe idúcich tvárí vidieť záznamy z ciest po svete, rýchle skoky späť na Slovensko, pestrú zmes tvárí z letísk a filmových festivalov – je to vlastne cestovanie ľudskými tvárami.

Po desiatich Listoch je namieste poďakovanie: ďakujeme Ferdinandovi Hrablayovi za nezištnú technickú podporu.

Tento List venujeme Mišovi Pokornému.

(jp)