Gothic metal

Úlohou tohto článku je zoznámiť čitateľa s jednou nesmierne zaujímavou vetvou tvrdej metalovej muziky. Článok je určený hlavne čitateľom neskúseným v tomto hudobnom žánri, verím však, že ako zábavné čítanie ho príjmu aj čitatelia – metalisti.
Čo je to „gotický metal“?

Úvodom by bolo vhodné spomenúť, čo sa rozumie pod pojmom gotický metal, aj keď jednoznačnú definíciu tejto hudby nikdy neskonštruujeme. Mohli by ste sa spýtať: „Prečo nie?“. Je to asi preto, pretože hudba vyvoláva rôzne pocity a stavy duše a mysle a tie sa iba ťažko opisujú slovami. Je to tiež preto, lebo samotní hudobníci sa často bránia škatuľkovaniu a uniformovaniu. Žiadny umelec nechce, aby ľudia jeho dielo pomenovali nejakým surovým univerzálnym pojmom a povedali tak, že to čo vytvoril, tu už vlastne bolo. Cez to všetko je dobré žánre muziky pomenúvať už len preto, že ak držím v ruke CD s gotickým metalom, nemám to púšťať babke pri štrikovaní. Poďme si teda opísať niekoľko spoločných prvkov, ktoré spájanú hudbu pod názvom gotický metal. Charakteristickým prvkom metalu je elektrická gitara so silne skresleným zvukom hrajúca melódiu a rytmus. Často sú goticko-metalovými kapelami použité práve dve gitary, z ktorých často býva jedna akustická. Akustická gitara znie čisto a krehko oproti tvrdej elektrickej gitare s metalovým zvukom, čo vytvára charakteristický kontrast tak typickým pre goticko-metalové kapely. Často sa akustická gitara používa ako pred úvod elektricko-gitarového sóla, pričom tento prechod ešte umocní kontrast medzi týmito, inak veľmi podobnými, hudobnými nástrojmi. Ďalším veľmi charakteristickým prvkom gotického metalu sú vokály. Nie striedmo sú využívané ženské vysoké hlasy v opäť typickom kontraste s drsnými, hrubými hlasmi mužov. Toto je veľmi charakteristický prvok pre gotický metal, obvykle nazývaný kráska a zviera (angl. Beauty and the Beast). Je zrejmé, že ženský soprán, často cvičený operný hlas, vyjadruje krásu, nežnosť a krehkosť v brutálnom rozpore z hrubým, drsným mužským hlasom beštie. Tieto mužské vokály nie sú obvykle spievané, ale chrapľavé resp. hrubo démonické, typicky používané v doom a death metale. V gotickom metale sa omnoho viac ako v iných žánroch metalu s obľubou používajú mužské a ženské zbory. Tieto vytvárajú prvok monumentálnosti. Niektoré kapely zbor simulujú klávesmi, ktoré mimochodom majú veľmi významné postavenie v gotickom metale, a niektoré „majetnejšie“ kapely používajú živé zbory, čo pri koncertnom prejave na pódiu prehlbuje umelecký zážitok a zvyšuje hustotu spevákov na meter štvorcový. Už som spomínal významnú úlohu klávesov v tejto muzike. Gotický metal nie je gotický metal ak nemá klávesy. Klávesy sa často používajú na imitáciu rôznych exotickejších nástrojov ako napr. čembalo, harfa a pod. Tiež sa používajú na imitáciu nástrojov podporujúcich orchestrálnosť. Takto sa často klávesmi imitujú husle, violončelá, dychy ale aj vokálne zbory. Vo všeobecnosti však klávesy podporujú vytvorenie atmosféry a vypĺňajú skladbu.
Námety na texty skladieb čerpajú goticko-metalové kapely obvykle zo smutných príbehov, často sú to balady niekedy s prímesou horroru, nie zriedka romantické skladby s nešťastným koncom. Radosti je v tejto muzike málo. Texty skôr obsahujú smutný, melancholický nádych alebo naopak hnev a rozhorčenie nad nenaplnenými túžbami a želaniami. Toto všetko má jeden spoločný cieľ. Vyzdvihnúť kontrast medzi dobrom a zlom, medzi láskou a nenávisťou, medzi krásou a ošklivosťou. Poukázať na to, aká je tenká línia, ktorá delí skutočnosti na tie, ktoré nám robia radosť a na tie, ktoré nás zarmucujú.
Gotické bandy …

Rád by som spomenul niektoré významne kapely, ktorých hudba má prvky gotického metalu. Medzi tieto nepochybne patrí skupina hudobníkov združujúcich sa pod názvom Tristania. Kapela vznikla v roku 1996 a svojou tvorbou za jednoznačne zapísala do sŕdc svojich fanúšikov. Famózne vokály podporené monumentálnymi zbormi v tejto muzike dominujú. V jednotlivých skladbách sa často vyskytujú smutné, melancholické motívy, ktoré znázorňujú husle, často použité v tvorbe Tristanie. A to všetko je sprevádzané hutným zvukom elektrických gitár, ktoré dokresľujú atmosféru smrti, beznádeje a zabudnutia. Kapela prešla niekoľkými transformáciami, ale naďalej koncertuje a tvorí. Po odchode zakladajúceho člena Mortena Velanda z Tristanie v roku 2001 vznikla kapela s podobným názvom aj hudobným zameraním – Sirénia. Táto kapela pokračuje v šľapajach svojej mamy. Za zmienku stoja aj kapely, ktoré sa vyznačujú prvkami gotického metalu, ale často sú zaraďované do príbuzného žánru – doom metalu. Táto hudba sa vyznačuje veľmi pomalým tempom, smutnými molovými akordmi, depresívnymi textami a podobne ako v gotickom metale čistými ženskými a drsnými mužskými vokálmi. Významnými kapelami tohto žánru sú Theatre of Tragedy, Anathema, Paradise Lost a iné. Istými prvkami gotiky sa vyznačuje aj veľmi populárna kapela Nightwish s ešte populárnejšou speváčkou Tarjou Turunen. Táto banda si veľmi šikovne vybrala z gotického metalu tie najpopulárnejšie prvky, skombinovala ich so svižným symfonickým metalom a namiešala dobrú muziku, s ktorou sa dostali až do slovenského Music Boxu. Neskoršie rozpory v kapele viedli k rozchodu speváčky so ostatnými hudobníkmi, avšak ich produkcia rozhodne stojí za vypočutie. Spomenul som iba niektoré kapely, ktoré by sa mohli radiť do gotického metalu alebo sa aspoň vyznačujú prvkami tohto žánru. Pre širší rozhľad čitateľov ponúkam zoznam niektorých ďalších kapiel, ktoré do tejto množiny patria: Trail of Tears, Vampiria, The Sins of Thy Beloved, Therion (ten už menej, ale nespomeň ho) a mnohé iné. Na záver tohto článku si dovolím popriať Vám hodne zdaru a na tých, ktorých táto muzika zaujala, sa teším na nejakom goticko-metalovom koncerte.

(Hlocki)