O tvorbe

Siedmy List sme sa rozhodli zostaviť prevažne z prekladov a z textov iných autorov. Každý výber nutne charakterizuje aj samotného zostavovateľa a tak sme dali možnosť podieľať sa na ňom aj všetkým čitateľom. Každý List je tak zostavený z iných textov, ktoré si každý čitateľ vybral sám. K Listu je pripojená DVD príloha, ktorá by odteraz mala patriť ku každému ďalšiemu Listu. A anglická verzia časopisu doputovala šťastne až do Turecka.