Obsah

LIST 1

TÉMA : RUSKÁ LITERATÚRA
ZIMA 2004

 

List je zvláštna forma komunikácie. Spája slovom. Jeho hodnota nie je len informačná a nespočíva len v aktuálnosti – jeho platnosť zostáva. Po odoslaní žije svojím vlastným životom a preto sú pre neho pisatelia rovnako potrební ako čitatelia. Vždy je v ňom niečo z odosielateľa i z adresáta: dúfame, že aj náš List hovorí o spoločnom zážitku. Naše dojmy azda korešpondujú s vašimi. Lebo list je osobnou správou o našom živote. Každý list poteší – aj to je jeho poslaním. Dúfame, že aj Vám sa bude príjemne komunikovať s nami.

Za všetkých spoluautorov J.P.

OBSAH

Poviedka v troch kapitolách (Zana Hajk-Patrímvetru)
Len tak (M.P.)
Haiku (J.P.)
Haiku a iné básne (J.P.)
Čarodejník (J.P.)
Amor pulvis est (Danka Popelková)
Hranice (J.P.)
Čaj (J.P.)
Autobiografia (Milorad Pavić)
Začiatok a koniec románu (Milorad Pavić)

TÉMA: RUSKÁ LITERATÚRA

M. M. Prišvin (Z.H.)
V. Solouchin (Z.H.)
Rozprávač v ruskej próze (J.P.)
L.N.Tolstoj (J.P.)
A.P.Čechov (J.P.)
F. M. Dostojevskij (J.P.)
Jeden deň Ivana Denisoviča (Alexander Solženicyn)
Fakty o živote Vladimíra Krivoša (J.P.)
Chrabrý, chrabrý vocenzuk… (Tatiana Morozovová)
K hviezde (Ena Tramp)
P.S.

Náklad: 21 výtlačkov
Príloha: Fotografie Michala Pokorného