Obsah

LIST 11

TÉMA: TÉMY PREDOŠLÝCH LISTOV
ROK 2012

OBSAH

George Orwell: 1984 (jp)

Hayek a Zilliacus (George Orwell)

O pití čaju (George Orwell)

Cestovanie s Chatwinom (Salman Rushdie)

Chatwinove cesty (Salman Rushdie)

Malé pojednanie o podpisoch (zh)

Ruská literatúra & Sci-Fi a Fantasy

Ruská filozofia kultúrnej renesancie (jp)

Vladimír Solovjov (jp)

Ruská (sci-fi) literatúra vo filme (jp)

Heroes VI (zh)

Orient & Cestovné zápisky

Cestovanie ako politický akt (Rick Steves)

Alžírsko, Sýria, Egypt (Július Bruna)

Potulky slovenskou krajinou (Mish)

Ukrajina: pohľadnice (jp) 

Ukrajina (jp)

Poézia & Korešpondencia

Básničky (Micha)

James Joyce – Ezra Pound (jp)

Ján Hollý

Sny

Temník (Daniel Hevier)

Denníky

Denníky (jp)

 Z denníkov (J. D. Dahlfar)

 Sándor Márai: Denníky (jp)

 Z denníkov (H. D. Thoreau)

Rozprávky

Rozprávky pre Jasničku (zh)

Len taká pohoda (Micha)

Rozprávky pre dospelé deti (Daniel Hevier)

Humor

 3xVilikovský, Krivolaká prť (jp)    

ZRKADLO

Literatúra : Hevier: Kniha, ktorá sa stane • Balla: V mene otca • Vilikovský: Pes na ceste • Lucia Piussi: Láska je sliepka •  Dragan Velikić: Ruské okno • Sándor Márai: Zem, Zem!… • Amélie Nothomb: Kyselina Sírová • Agota Kristof: Veľký zošit • Elias Canetti: Pochodeň v uchu

Hudba: Vladimír Godár: Querela pacis • Teatro Fatal: Divadlo Frizúr • „Avantgarde Friendly“

Ľudia, udalosti, kultúra: Rok 2011

PS