Gustav Herling-Grudziński : Stránky z deníku psaného v noci

Denník písaný v noci vzniká v emigrácii pre poľský exilový časopis Kultura, ktorý Grudziński spoluzakladal: od roku 1971, keď má nahradiť dovtedy vychádzajúci denník Gombrowiczov, ho píše nepretržite až do svojej smrti v roku 2000. Kým svetoznámy Gombrowicz je človekom polemiky, nekonformity, paródie až excentricity, Grudziński je omnoho pokojnejší, vyrovnanejší a v mnohých ohľadoch trvácnejší. V druhej sve-tovej vojne sa zapojil do odboja, bol väznený v sovietskom koncentrač-nom tábore, opäť sa zúčastňuje odboja a po skončení vojny zostáva v emigrácii: definitívne sa usadil v Neapoli. Jeho verejné denníky sú za-merané predovšetkým na umenie a kultúru, ale preniká ich aj autorovo protikomunistické zmýšľanie, zásadovosť a lágrová skúsenosť. Grudziń-ski je vzácne originálnym esejistom s osobným prístupom k literatúre, ale veľký priestor v Denníkoch dostáva aj maliarstvo. V jeho pokojných a koncentrovaných Denníkoch sa stretávame s vybranou spoločnosťou: jeho obľúbení Kafka a Stendhal, ale aj Weilová, Dostojevskij, Proust, Flaubert, Šalamov či Solženicyn sú tu nazeraní z rozmanitých uhlov ori-ginálneho čitateľa, prozaika, esejistu, ale aj väzňa a emigranta, ktorý zažil najvýznamnejšie konflikty 20. storočia a vždy v nich stál na správnej strane. Jeho nočné Denníky sú tak mimoriadne invenčným uvažovaním o elitnej literatúre od človeka, ktorý mal vo veciach jasno a ktorý od umenia veľa očakával.

Gustaw Herling-Grudziński: Stránky z Deníku psaného v noci, Nakladatelství Franze Kafky, Praha 2005, preložila Helena Stachová

(jp)