Michael Haneke : Čas vlka

Tento Hanekeho film ma oslovil oveľa viac než slávna Pianistka. Čas vlka je temný, neúprosne realistický film o fiktívnej apokalypse. Hoci katastrofa je fiktívna, ľudia sú mrazivo skutoční. Haneke sa úplne vyhýba sci-fi žánru a katastrofu, ktorá postihla ľudstvo, počas celého filmu neupresní a nešpecifikuje. Zato dokonale presne vystihne nás, ľudí kultúrnej časti sveta, v situácii, keď stratíme čosi vonkajškové a máme zrazu tak málo toho vnútorného. Naša kultúra akoby spočívala v lesklom povrchu neosobného vlastníctva, pod ktorým leží čosi odveky barbarské. V tomto zmysle je apokalypsa skutočne prítomná v každom okamihu nášho života a neleží kdesi bezpečne ďaleko.
Tento film v sebe nesie jeden veľký otáznik, a nie je to jeho téma. Problém tohto filmu je, nakoľko možno točiť kritické, morálne nástojčivé filmy a nakoľko už ide o prostý psychický teror diváka. Čas vlka je totiž jedným z najhorších filmov, aké môžete vidieť a jeho apel je možno neadekvátne zasadený. Jednoducho povedané: nie som si istý, či je potrebné točiť také drastické filmy. Morálna opodstatnenosť filmu je totiž značne neistá: podľa slov samotného Hanekeho mu išlo o to, ukázať nám, Európanom, katastrofu – čiže rozpad celého života – ktorú zažívame z pohodlného odstupu televíznych obrazoviek, na vlastnej koži. Táto katastrofa, ktorá prebieha práve teraz v Afrike, Ázii a inde, sa nás totiž podľa neho nedotýka a vypíname ju spolu s televízorom. Lenže bez akéhokoľvek cynizmu sa možno opýtať, či práve náš spôsob života (kultúrno-politický) takúto katastrofu nevylučuje – tá totiž nebýva náhodou, ktorá sa proste pritrafí. Ak áno, nejde o vec morálky.
Hanekeho by bolo možné zaradiť do klasického západoeurópskeho prúdu ľavicových mysliteľov a tvorcov s takzvaným komplexom viny. V tomto zmysle je neprehliadnuteľne francúzsky. Podobne ako v Pianistke je totiž otázne, či sa nezamieňa úloha obete a vinníka. V čisto morálnom zmysle má však Haneke pravdu: všetci sme obeťami a každé utrpenie si zasluhuje súcit a odpor.
A v neposlednom rade je Haneke skvelý umelec: Čas vlka je dokonale natočený a dosahuje presne ten efekt, o aký mu išlo.

(jp)