Bašó : Haiku

Oblaka přicházejí a zase jdou

na chvíli dávajíc spočinout

všem, co hledí na měsíc

xia_gui_remote_view

Nahoře měsíc

nad mlhou. A dole zas

v polích mraky jdou