Fragment

FRAGMENT vychádzal samizdatovo pred rokom 1989, po ňom ako mesačník s citeľným hladom po literatúre a neskôr zvoľnil a podobne ako OS vychádza v dvojčíslach. Tak ako má OS za sebou vydavateľstvo Kalligram, aj Fragment prináša texty, ktoré sú neskôr publikované knižne – avšak na rozdiel od OS-i, ktorá je časopiseckým počinom knižného vydavateľa, sa mi zdá byť knižná edícia F.R. & G. odvodená od časopisu. FRAGMENT som si zvykol kupovať vo výpredajoch za zhruba 10 korún kus. Boli to síce staršie čísla, ale ich obsah nijako nestarol. Spomínam si, že čísla som si volil podľa niekoľkých obľúbených mien, ale napokon som si prečítal vždy všetko a s veľkou chuťou. Zvykol som si vnímať FRAGMENT ako absolútne elitný časopis a asi aj dnes ho považujem za najlepší na Slovensku. A zvykol som si ho už kupovať aj za tých 120 korún. Napríklad preto, že v ňom v predstihu vychádzajú texty, ktoré neskôr ako samostatné knihy stoja oveľa viac. FRAGMENT má svoj originálny, dobrý a pritom jednoduchý dizajn, rozpoznateľný na všetkých knižkách. Časopis od počiatku tvorili nekomunisticky zmýšľajúci ľudia a jeho dlhoročným šéfredaktorom je básnik Oleg Pastier. Najčastejšie publikujúci autori (netrúfam si napísať kmeňoví) vyplývajú z prekladateľskej osobnosti Karola Chmela a z osobných väzieb redakcie. Z cudzojazyčných literatúr tak dominujú poľská (skvelé výbery poľskej poézie, Zagajewski) a srbská (vynikajúce eseje Svetislava Basaru, David Albahari). Z Čiech vychádzali eseje Lubomíra Martínka, zo Slovenska Ivan Kadlečík a – vďaka už spomínaným priateľským vzťahom s Olegom Pastierom – Osamelí bežci: pravidelne tu vychádzali Štrpkove rozsiahle básnické cykly, Repkove Že-lez-ni-ce, Laučíkove básne, ale aj iné texty, korešpondencia, texty spriatelených autorov a asi to bol FRAGMENT, kde táto trojica najprominentnejších slovenských básnikov vyšla najkomplexnejšie. FRAGMENT si dáva, napriek svojmu názvu, záležať na celistvosti a komplexnosti predložených textov. Vyšlo v ňom niekoľko výberov z denníkov, niekoľko tematických výberov poézie a bloky krátkych próz. Koncentrované písanie, vyžadujúce si sústredené čítanie. Možno majú všetky texty predsalen niečo spoločné: sú akoby tým najlepším z neoficiálnej literatúry a keď sa predsalen objaví aj nejaký etablovaný klasik, ide skôr o jeho menej známe, trochu okrajové písanie – avšak nie okrajové kvalitou. FRAGMENT môžem len odporučiť – úroveň textov nekolíše, nebývajú v ňom narýchlo písané, ľahkokonzumovateľné texty na jedno použitie: skôr nadčasová, v podstate knižná kvalita. A v neposlednom rade môžete vďaka FRAGMENTU objaviť množstvo skvelých autorov inonárodných literatúr, ktorých mená neplávajú v literárnom mainstreame.

(jp)