Obsah

zh: Príbehový denník
Zana Hajk Patrímvetru: Kevorin
jp: Kalendár (etudy)
Micha: Básne

Hudba

jp: Hudba
zh: Dojmy z počúvania hudby
jp, dh, sk: Encyklopédia fiktívnych postáv
zh: Moja osobná história počúvania hudby
jp: Hudobné dejiny odievania
zh: Passenger
jp: Polstoročie s Pink Floyd
jp: John Coltrane: Ascension
jp: Faith No More (22.6.2015)
jp: Iva Bittová
jp: David Kollar
jp: Marginálie

Zrkadlo

Chiki liki tu-a
Hildegard lernt fliegen
Heliocentrics
Les Rhinocéros
Ches Smith
Morphine
NIN: Ghost I-IV
Tale of Tales
Sprievodca nezrozumiteľnosťou

 

voice