HAIKU

Had stíchol
Suchý jas jesene
Privieva pokoj z južných polí

Stojaté nížiny
bez tieňov
šíria sa v smeroch riek

Pomaly farby,
potichu svetlo,
prijatie, sútok vôd.

Neviditeľne
smerujú oblaky do
neviditeľna

Za vyplašenou zverou
motýľ

Temná je cesta
Aj hviezdy sa ukryli
Len my sme jasní

(Toto haiku vzniklo v spoločnosti M.P. cestou z krčmy.)

(jp)