Obsah

TÉMA: SNY
JESEŇ – ZIMA 2005

 

OBSAH

Rozprávka I  (J.P.)
Rozprávka II (J.P.)
Rozprávka III (J.P.)
Doslov (J.P.)
Interpunkcia (J.P.)
Čaj (J.P., Ludvík Kundera)
Zoológia I (J.P.)
Egon Schiele: Prístav v Terste (J.P.)
K teórii fotografie (J.P.)
Básne I (Micha)
Básne II (Iveta Hermanovská)

TÉMA: SNY

Vstup do sveta snov (Z.H.)
Sny (J.P.)
Dva sny (Z.H.)
Tri sny (J.P.)
Duša (J.P.)
Rána na vrata (Franz Kafka)

ZRKADLO

David Lynch
Arvo Pärt
Dostojevskij
Dahlfar
Briškár
Jzman Zelkourp: Corpus
P.S. (Z.H.)