Jzman Zelkourp

LIVE

Jzmana Zelkourpa vždy prirodzene lákalo mimohudobné zvukové prostredie: po zvukoch predmetov, ľudskej civilizácie a ľudskej telesnosti úplne prirodzene siahol k zvukovým prejavom zvierat. Rovnako ako iné zvuky sveta, aj tieto nás zavedú hlboko do hudobnej objektivity, keďže nepodliehajú vplyvu ľudskej vôle a estetiky. Tomu sa napokon vyhol aj urbánno-industriálny svet zvukov, prerastajúci zámery i vôľu svojich tvorcov. Svet zvierat sa stal pre Jzmana Zelkourpa novým priestorom, poskytujúcim mu skvelé možnosti pre prácu. Priestor, ktorý sa určite nedá vyčerpať jediným albumom. Základné možnosti pre prácu so zvieratami sú vlastne dve: využiť autentické zvuky zvierat, alebo zo zvierat spraviť „hudobníkov“ (teda použiť bzukot muchy, alebo ju nechať narážať na sklo). Zvukový prejav zvierat možno zase rozlíšiť podľa stupňa „hudobnosti“: na vrchole sú vtáky, ktorých spev využíval v hudbe napríklad Olivier Messiaen. Na konci stojí Jzman Zelkourp, ktorý mohol zvuky kombinovať podľa viacerých kritérií: použiť ich podľa pravidiel ľudskej hudby a ľudského ucha, teda využívať čisto ich zvukovú podobu ako nástroje v orchestri. Mohol ich tiež spájať podľa druhov alebo podľa ich vzťahov v prírode, mohol nahrávať zvukovú scenériu istých miest so všetkými ich obyvateľmi – alebo si určiť úplne iné pravidlá. Nahrávky na tomto albume kombinujú v podstate všetky uvedené možnosti. Skladba venovaná vtákom sa najviac približuje prostému záznamu, rozčlenená je akurát podľa nálady: allegro, largo, scherzo a nocturno. Určite exotická je nahrávka zvukových prejavov hmyzu, poňatá ako kombinácia rýchlych temp elektroniky a industry: do rytmického bzukotu zaznieva zvuk spaľovaných tiel komárov na dobre známej lampe proti hmyzu. Album sa snaží zmapovať skôr nové, málo používané zvuky a postupy: preto tu nenájdeme piesne veľrýb alebo zavýjanie psov. Nesnaží sa byť ani prírodopisným náučným materiálom: je to skôr výzva stať sa partnerom prírodných zvukov, nesentimentálne ich dotvoriť a využiť skôr ich zvukový potenciál. Zodvihnúť zvuky, ktoré okolo nás ležia a využiť ich pre vlastnú tvorbu.

OBJECTS

Na tomto projekte spolupracoval Jzman Zelkourp s niekoľkými pozvanými priateľmi. Základným princípom je využiť rôzne objekty ako hudobné nástroje: od mixáže sa teda autor presunul k technike hry. Vhodným hudobným nástrojom – používaným denne množstvom ľudí – sa stal napríklad automobil. Skladby Peugeot 206 I – III sú záznamom toho, čo traja performeri dokázali zvukovo urobiť s rovnomenným automobilom. Každý z nich dostal tri minúty na to, aby pomocou dverí, motora, klaksóna, skiel, stieračov… atď. vytvoril vlastnú skladbu. Dovolená bola pochopiteľne aj totálna deštrukcia… Podobné skladbičky vznikli aj pomocou iných nástrojov dennej potreby: najkomplexnejšou výbavou disponuje nahrávka pätice hudobníkov, hrajúcich na zariadení kuchyne. Hrať sa dá aj na stromoch – ak ste nepočuli a ani neskúšali, môžete si vypočuť kvarteto pre gaštan, javor, dub a osiku. Posledná trojica skladieb: UPO: Scherzo per 10 € I – III, bola opäť výzvou pre troch performerov : nakúpiť si „hudobné nástroje“ za 10 euro a vytvoriť s ich pomocou vlastnú skladbičku. Tentokrát môže hádať aj poslucháč – nakúpené predmety zostali tajomstvom, vie sa len to, koľko stáli (UPO ako Unidentified Playing Objects).

(jp)