Obálka

    Ilustrácia na obálke: © Igor Faško: Strach, 20x 30 cm, kresba tušom